VUOSIKOKOUS

Aika: 19.4.2020 klo 13:00 - 14:00
Paikka: Kerhomaja

HUOM! Korona voi muuttaa

kokouksen ajankohtaa

Päivärannan Siirtolapuutarhayhdistys ry.

Sääntömääräinen VUOSIKOKOUS

sunnuntaina 19.4.2020 13:00

Kokouksen asialista:

1.    Kokouksen avaus, työjärjestyksen hyväksyminen

2.    Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

4.    Valitaan sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ( 2 )

       ja ääntenlaskijat (2).

5.    Käsitellään johtokunnan laatima    

       toimintakertomus vuodelta 2019.

6.    Käsitellään tilinpäätös ja

        toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2019.

7.    Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään 

       vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

       ja muille tilivelvollisille.
8.    Muut esille tulevat asiat.   

9.   Kokouksen päättäminen.

(Virallinen kokouskutsu tulee myöhemmin)